Monday Sep 23, 2019

Phòng khám tư nhân tại Hà Nội

Phòng khám tư nhân phải có danh mục trang thiết bị y tế theo quy chuẩn của bộ y tế, cơ sở khám chữa bệnh bán công đầu tư cơ sở vật chất y tế tiên tiến, cán bộ có đầy đủ trình độ kỹ thuật sử dụng phương pháp.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright phòng khám đa khoa Thái Hà

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822