Wednesday Oct 02, 2019

Chi phí phá thai bằng thuốc bao nhiêu tiền

Về việc chi phí phá thai bằng thuốc bao nhiêu tiền hay thuốc phá thai giá bao nhiêu sẽ được tư vấn cụ thể để biết tổng chi phí cho 1 lần phá thai an toàn.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright phòng khám đa khoa Thái Hà

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822